»… han hade till och med en ädel inre bildningsdrift, nämligen för läsande av böcker, vilkas innehåll han inte gjorde sig någon möda med; för honom var det fullkomligt likgiltigt, om det gällde någon förälskad hjältes äventyr, om det var någon ABC-bok eller någon bönbok — han läste allting med lika stor uppmärksamhet; hade man stuckit till honom en bok om kemi, så hade han inte vägrat läsa den. Det var inte det, han läste, han tyckte om, utan snarare själva läsandet — eller bättre uttryckt: själva läsandets process, att där ständigt utav bokstäverna bildades något ord, som ibland kunde betyda fan vet vad.«

N. Gogol: Döda själar. (Band 1, kapitel 2.)

Strid efter seger.

gendep/generaldepoten.html
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)
För att all text på denna sida skall visas rätt, kan man behöva välja teckenkodning UTF-8 i läsaren.

Generaldepoten.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i
PDF-filer, vilka lämpar sig för utskrift.

Generaldepotens Kinematografiska Anstalt.


Några av nedan uppräknade svenska undertexter finns även på allsubs.org


Generaldepoten < gendep@nm.ru >

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:


Generaldepoten