… имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, - он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит.

Н.В. Гоголь: Мертвые души. (Том первый, глава вторая.)

generaldepoten/index.html

Гендепо.


Гендепо < gendep@nm.ru >


»… han hade till och med en ädel inre bildningsdrift, nämligen för läsande av böcker, vilkas innehåll han inte gjorde sig någon möda med; för honom var det fullkomligt likgiltigt, om det gällde någon förälskad hjältes äventyr, om det var någon ABC-bok eller någon bönbok — han läste allting med lika stor uppmärksamhet; hade man stuckit till honom en bok om kemi, så hade han inte vägrat läsa den. Det var inte det, han läste, han tyckte om, utan snarare själva läsandet — eller bättre uttryckt: själva läsandets process, att där ständigt utav bokstäverna bildades något ord, som ibland kunde betyda fan vet vad.«

N. Gogol: Döda själar. (Band 1, kapitel 2.)

gendep/generaldepoten.html
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Generaldepoten.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i
PDF-filer, vilka lämpar sig för utskrift.

Generaldepotens Kinematografiska Anstalt.


Några av nedan uppräknade svenska undertexter finns även på allsubs.org


Generaldepoten
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: